Hundförare vid Sågvallen med Nova 10.09.24

Även i dag var hundförare uppe vid Sågvallen åt Johan Landorf. Snö på fjälltopparna och en regntung tag Nova reste en hare vid ett hygge nere vid Kvarnsjön som hon hade problem med bland allt ris sedan bar det iväg upp på vägen och naturligtvis kom det en bil mellan hare och hund haren hade dragit 1,5 km eftervägen mot byn där den hade gjort ett avhopp som Nova klarade men sedan vid en bäck på en myr blev hon bortfintad.

Hundförare vid Sågvallen med Nova 10.09.23

Jag var hundförare uppe vid Sågvallen åt Johan Landorf, en småregnig dag. Jag hade två jägare med mig, släppte Nova kl. 08oo hon sökte bra och ganska vidlyftigt, hon väckte kraftigt redan efter en halvtimme, men lyckades inte resa någon hare, varvid vi fortsatte vår promenad Nova sökte ut och höll bra kontakt med oss hon väckte kraftigt även en gång senare men ej heller då hittade hon någon hare.

Härahunnägarn

Nu ske Je berätt hur de gick te när je skull börj å jaga häran.

 

Je heit n`Nisse, å je e huskut intressere ta härajakt. De hejle börje mä att Je fick tvo måga. å så hadd jä ein jobbarkompis å all va dom jägara,  dom bäre språke om jakt, de va ju nå alldeles hemskt va dom hadd vöre mä om myttje ti skoga. Så je vårt nå smitte  ta dom. Ein dag så tog je å jick in på ABF,s kontor i Järspen å fråge om de möjligen kunn finnes någen som kunn ler me å jaga, je hadd in´t tege ti  e vapen sän je jorl rekryten, å de e lääng sen de. Rätt som de va ein afta så ringe ne ti skåpe, å de va è tjäring på ABF som hadd ordne ein plats på Jägarskola i Mörsil, så nu skulle bli jaging ta, ma skull träffes  ein dag före jul, ma skull bekant oss, sa lärarn som heite Rolf Bixo, je såg att han snegle att me nå gånga, han fundere nog va de va förein gammal gubb som  satt der bland ungdomman de va ong fin kvinnfolk åsså någer pöjke å je då. men f-n va artut ma hadd der ma lääst å surre å sköut om vartanne, till midsommarhelga var ma färdu jägara, men f-n je hadd ju ingen hunn å ingenstäns å jaga, glad i hågen for je heim at tjäringa å sa at a´ att nu jäsiken ska hen köpes ein stövar för nu e´je jägar. icke en stövare inom dessa väggar. sa a´ jahaja va jaga man uttan hunn då? men så  ein dag når je komme heim frå arbeje så låg ein tidning oppslege på köksborle. En sådan  där stövare får du köpa,  sa a´ de va ein bild på ein Luzernerstövar, je hadd allri hört tälas om hell  minner sitt nåån föör. Men fort ti skåpe å ring, bäst å smi mens järne e´glytt, jädrar i den va je ringe Småland i sy o Norrbotten i norl, Norrlänningan e´nå artugar å ha å jära me så je bestämt  me för Tällmyrans kennel i Vännäs.        Då komme näste problem, dom ville int säle at ein som int hadd nån mark å jaga på, å han trodd nå int att je va nån jägar hella, de hördd je på`n, men je hadd ju gått utbildning je, je veit ju till å mä hur e  häraspår sir ut, jaja nu vårt te å skaka fram någerstäns å jaga, je ringe at ein i Sällsjö som heit Figge å fråge, å de va inger problem, klart att je fick jaga på marken hans, han trodd kanske han  å att det in´t va nån risk att lån ut att meg. Ja sen hadd je ju tvo måga som hadd till- gång till jaktmark, å sään pricken över i, som dom säg. Når je fyllt femti år fick je småvilltjakten ta ein bonn i Bratteggen,Owe Einarsson heit hann, de va int illa de. Nu till skåpane igän å riing  till Tällmyrans kennel, å fråg om je kan få köp ein tåcken  lusernstövar nu då? Nu får je jaga mest över heile västjämtland, han lät tveksam ändå. Nu tror je att tjäringa tytje lite syn om meg. Men va hälp de, je ä ju hunnläus. men så ein Lördag så  plinge ne ti skåpe, och tjäringa svära. Hu låte så gla så je vårt nyfiken va de va  fråga om, ma hadd ju inger barnbarn på gång så det kunn ju int va dä. Men så äntligen la a´på lur´n. De var Tore Folkesson Tällmyrans Kennel, som sade att i mitten av Mars  skull ma få en vålp. sa a´.Jaa de e´nå bra unnerla va de kan ännres här i live, nu e´je ein härajägar och ägar ti ein stövar, å tjäringa bor kvär, de e´nå så ömleje å si när hu sitt å glåm på TVn å har tika ti kne sitt. Da kom väl ihåg va hu sa når je ville köp ein stövar."Inte en stövare inom dessa väggar sa´a." kom da ihåg  att hu saa så?

 

10 år senare så är "stövarn" Jaktchampion och 2:a i luzerner - SM 2002. Hon har haft två valpkullar varav jag tog en valp själv som idag har ett RR-cert och en Jaktprovsetta samt ett cert i utställning.     Inte illa tycker jag själv då det är den första stövare jag har och aldrig jagat förut. Så med andra ord, det är aldrig för sent att börja jaga hare,,

12 år och 3 månader senare så fick Luzette lämna jordelivet för att resa till hundhimlen

Nisse Hermansson

 


Nu har jag gjort dagens goda gärning

Nu har jag gjort dagens goda gärning, skänkt min 50-års present till Jamtli.
man ska ju inte skänka bort det man har fått i present, men den kommer att göra större nytta där i 70-tals byn, än här hemma hos mig.Harskogen med Mira 10-09-15

Var på Södra Hålland för att jaga hare med Mira men vi gick å gick å ännu mera gick vi men ittnå hänne, Jo hon drev iväg en fågel

Sågvallen med Mira 100902

Idag skulle jag vara hundförare på Sågvallen för ett jaktsällskap som avbokade i sista stund så jag gick ensam och tur var väl det för Mira hittade ingen hare men flera fåglar. Jag gick 5,4 Km och Mira har sökt på det dubbla, men är det så jäkligt att det inte finns någon hare eller är det fel på Mira.

Håckren med Mira 10.09.01

Mira och jag for till Håckren släppte henne kl. 08,30 vid södra vägskälet gick upp mot gräsvägen för att fortsätta mot norra rågången där hon reste en hare som for i väg på fel mark, men hon fick hålla på tills hon tappade , då gick jag in för att hämta hem henne för ett nytt släpp, men sedan hände inget mer.

RSS 2.0