Det är jobbigt att vara hund också i den djupa snön

Det var jobbigt för Nova också i den djupa snön


Åkte skidor till kojan i dag för att kolla snöläget

Åkte skidor till kojan för att kolla läget med snön


Skoterleden till Glån


RSS 2.0